• VIEW
  • 1819
 • สมรภูมิไอเดีย ตอน เฟืองสร้างลายทอเสื่อ (10 มิ.ย.59)

 • วันออกอากาศ : 13 Jun 2016
 • VIEW : 1819
 •  สมรภูมิไอเดียขอเสนอสิ่งประดิษฐ์ 'เฟืองสร้างลายทอเสื่อ' ไอเดียที่เกิดจากการอยากที่จะหาลายเสื่อที่แปลกใหม่ต่างจากของเดิม นำไปสู่การประดิษฐ์ที่จะช่วยให้การทอเสื่อใช้เวลาน้อยกว่าต้นตำรับ และสามารถเลือกสรรค์ลายเสื่อที่ต่างไปจากของเดิมที่เราเคยเห็นทั่วไป 
   
   
   
     การทอโดยใช้เฟืองสร้างลายทอเสื่อ เฟืองจะเป็นตัวที่บังคับเส้นด้ายให้ขึ้นลงตามล่องที่เซาะออกแบบไว้ ซึ่งเราจะกดเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถบังคับเส้นด้ายได้ทุกเส้นพร้อมกัน ชุดเฟืองจะถูกจัดเรียงตามลำดับของการเกิดลายไว้แล้ว เมื่อหมุนวนครบรอบก็จะเกิดเป็น 1 ลายที่เรากำหนดไว้นั่นเอง