• VIEW
  • 48451
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน เครื่องแยกเหรียญและอุปกรณ์นับเหรียญรุ่นประหยัด

 • วันออกอากาศ : 27 Sep 2013
 • VIEW : 48451
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องแยกเหรียญและอุปกรณ์นับเหรียญรุ่นประหยัด จากน้องๆโรงเรียนบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา สิ่งประดิษฐ์ของน้องๆชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการแยกเหรียญ โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ สามารถแยกเหรียญ 1,2,5 และ 10 บาทได้ โดยเหรียญจะตกลงสู่ชั้นที่เราแยกแยะตามขนาดและชนิดของเหรียญ เครื่องจะทำการเขย่าให้เหรียญค่อยๆตกลงสู่ชั้นล่างและเหรียญจะถูกแยกออกจากกัน

  ที่มาและความสำคัญ : ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ ภายในโรงเรียน มีสิ่งหนึ่งที่ประสบปัญหา คือ หลังการขายต้องนับเหรียญ ซึ่งมีทั้งเหรียญ 1 บาท ถึง 10 บาท ทำให้ใช้เวลานานในการแยกและนับเหรียญ โดยเครื่องดังกล่าวมีแนวคิดมาจาก โรงสีข้าว ในขั้นตอนของการแยกวัตถุ อื่นๆออกจากเมล็ดข้าวก่อนเข้าสู่กระบวนการสีข้าว

  หลักการทำงาน :      ใช้หลักแรงโน้นถ่วงของโลก เหรียญจะตกลงสู่ชั้นที่เราแยกแยะตามขนาดและชนิดของเหรียญที่เรากำหนดไว้ว่าจะเป็นชนิดเดียวกัน แรงที่กระทำต่อวัตถุ การออกแรงมักจะบอกค่าของแรงจึงปรับขนาดของแรงที่ใช้ให้มีขนาดต่างกัน เพื่อดูผลว่าแรงขนาดเท่าไหร่ที่จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หรือเหรียญมีการเคลื่อนที่แล้วตกลงมาได้มากที่สุด การหมุน ซึ่งจะเป็นการหมุนแบบวงกลม

  ประโยชน์ช่วยประหยัดเวลาในการแยกและนับเหรียญกษาปณ์