โทร. สมรภูมิไอเดีย Call center 02-2623955 โทรสาร 0-2262-3830

E-mail: brainchild@bectero.com , brainchildtv3@gmail.com

YouTube : brainchild tv3

Facebook: https://www.facebook.com/brainchildtv3

เเผนที่

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถ. พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110