• VIEW
    • 23772
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "พัดลม 360 องศา ควบคุมด้วยระบบรีโมท"

  • วันออกอากาศ : 12 Apr 2013
  • VIEW : 23772
  • "พัดลม 360 องศา ควบคุมด้วยระบบรีโมท"  ของ โรงเรียนโนนสมบรูณ์วิทยา นครราชสีมา ที่สร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ให้มาเป็นพัดลม  360 องศา ที่มีวิธีใช้ที่ง่าย เพียงแค่กดรีโมทแค่นี้ก็เย็นสบายรอบทิศ นับเป็นไอเดียดีๆที่บวกกับความพยายามจึงได้สิงประดิษฐ์ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่ง