• VIEW
    • 1777
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ (11 ก.ย.58)

  • วันออกอากาศ : 11 Sep 2015
  • VIEW : 1777
  • สมรภูมิไอเดีย ปี10 ขอเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ จากน้องๆ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จ.พิษณุโลก อุปกรณ์ที่พัฒนาเครื่องปั่นด้ายง่ายจังให้สนองต่อการใช้งานของชุมชนให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีปริมาณมาก เพื่อพัฒนาคุณภาพของผ้าทอมัดหมี่ให้มีคุณภาพดีขึ้น