• VIEW
    • 22034
  • อาวุธไอเดีย ตอน "ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่รูปสัตว์" (1 ต.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 01 Oct 2013
  • VIEW : 22034
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่รูปสัตว์" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก Rebirthpaper ไอเดียการนำกระดาษเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ ที่มีรูปทรงหลากหลาย ทั้งดีไซน์และขนาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร