• VIEW
    • 1319
  • สมรภูมิไอเดีย เทปพิเศษ ตอน "ของขวัญจากพ่อ" 3/3 (6 ธ.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 06 Dec 2013
  • VIEW : 1319
  • สมรภูมิไอเดียเทปพิเศษตอน "ของขวัญจากพ่อ" พบกับเรื่องราวและความเป็นมาของ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา