• VIEW
    • 2364
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "หุ่นยนต์สำรวจฟาร์มเลี้ยงไก่"

  • วันออกอากาศ : 14 Sep 2012
  • VIEW : 2364
  • รายการสมรภูมิไอเดียปีที่ 7 ic7+ ตอน "ไอเดียชาวบ้านการเกษตร" พบกับ "เชน ธนา" พิธีกรภาคสนามพร้อมกับไอเดียดีๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร นั่นก็คือ "หุ่นยนต์สำรวจฟาร์มเลี้ยงไก่" ที่จะช่วยวัดอุณหภูมิและความชื่นภายในโรงเลี้ยงไก่และช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดนกอีกด้วย หุ่นยนต์เครื่องนี้ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของเกษตรกร นับเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดี