• VIEW
    • 2113
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "สวนเกษตรดาดฟ้า"

  • วันออกอากาศ : 02 Nov 2012
  • VIEW : 2113
  • รายการสมรภูมิไอเดียปี 7 ตอน "ไม่หวั่นแม้น้ำมามาก" ตาม เชน ธนา  ลิมปยารยะ พิธีกรภาคสนาม ไปที่ศูนย์การเรียนรู้ห้องธรรมชาติ(สวนเกษตรดาดฟ้า) เกษตรอินทรีย์ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กับไอเดียปลูกพืชบนดาดฟ้า ซึ่งช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชบนดาดฟ้ายังเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าผลผลิตที่ปลูกบนพื้นดินอีกด้วย