• VIEW
    • 930
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "ถนอมอาหารสไตล์เกาหลี"

  • วันออกอากาศ : 23 Nov 2012
  • VIEW : 930
  • สมรภูมิไอเดียปี 7 ตาม เชน ธนา  ลิมปยารยะ พิธีกรภาคสนาม ไปที่ร้านKimju เพื่อเจาะลึกวิธีการถนอมอาหารสไตล์เกาหลี กับคุณบุหงา  แผ่นทอง เชฟผู้สาธิตวิธีการทำกิมจิ และในช่วง Ideaได้ 'จัย เสนอตอน พริกสดปลอดภัย กับการวิจัยในโครงการการขยายผลและพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ของอ.วีระ  ภาคอุทัย โดยการวิจัยการควบคุมการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมในพริก ทำให้ไม่มีสารตกค้าง และปลอดภัย ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งนี้ยังได้เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย