• VIEW
    • 1572
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "ขวดน้ำลดโลกร้อน"

  • วันออกอากาศ : 28 Dec 2012
  • VIEW : 1572
  • รายการสมรภูมิไอเดียปี 7 ตอน ไอเดียไม่ทิ้งกัน ไอเดียจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง REPET สนับสนุนการใช้ขวดซ้ำ เพื่อเป็นการลดขยะที่เกิดจากขวดพลาสติก และ พบกับคำตอบของคำถามที่ว่า ทำไมเด็กจบปริญญาตรีจึงว่างงานเป็นจำนวนมาก? ได้ในช่วง Idea ได้ 'จัย ตอน จบปุ๊บ เปิดปั๊บ ในโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดย อ.สุภาพร สมไพบูลย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต