• VIEW
    • 1533
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "การแข่งขัน Shell Eco-Marathon Asia 2014 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์"

  • วันออกอากาศ : 28 Feb 2014
  • VIEW : 1533
  • รายการสมรภูมิไอเดียวันนี้ เชน ธนา จะนำทุกท่านไปพบกับภาพบรรยากาศการเตรียมตัว สำหรับการแข่งขัน "Shell Eco-Marathon Asia 2014 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์"