• VIEW
    • 1761
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "Shell Eco-Marathon Asia 2014"

  • วันออกอากาศ : 31 Jan 2014
  • VIEW : 1761
  • รายการสมรภูมิไอเดียวันนี้ เชน ธนา และ อเล็กซ์ เรนเดลล์ จะนำทุกท่านไปชมแนวคิดและนวัตกรรมของผู้เข้าแข่งขัน "Shell Eco-Marathon Asia 2014" ที่จะทำให้ท่านได้ทึ่งกับนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้พลังงานในอนาคต