• VIEW
    • 3711
  • รายการอาวุธไอเดีย ตอน หินฉลาดประหยัดน้ำ

  • วันออกอากาศ : 07 Jan 2014
  • VIEW : 3711
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "หินฉลาดประหยัดน้ำ" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก BSG GLASS การนำเศษวัสดุจากโรงงาน นำมาแปรรูปเป็นก้อนหินที่สามารถกักเก็บน้ำได้ เมื่อนำไปใส่กระถางต้นไม้ จึงมีทั้งความสวยงาม และช่วยประหยัดน้ำในการรดน้ำต้นไม้อีกด้วย