• VIEW
    • 1944
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "(TAM:DA ทำดะ)"

  • วันออกอากาศ : 25 Jan 2013
  • VIEW : 1944
  • วันนี้ เชน ธนา มีไอเดียก้นครัวมานำเสนอ คือการนำของใช้ในห้องครัวมาทำของใช้แปลกใหม่ในนาม แบรนด์  "TAM:DA (ทำดะ)" ของ คุณธนวัติ มณีนาวา ที่ประดิษฐ์ของใช้แปลกใหม่จากวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบกันได้อย่างลงตัว นับเป็นไอเดียสุดสร้างสรรค์และแปลกใหม่จนกลายมาเป็นอาชีพสร้างรายได้ลยทีเดียว