• VIEW
    • 2234
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "แผ่นฝาอเนกประสงค์จากเส้นใยผักตบชวา"

  • วันออกอากาศ : 08 Mar 2013
  • VIEW : 2234
  • เชน ธนา พิธีกรภาคสนาม  ได้พาไปดูไอเดียดีๆ "แผ่นฝาเอนกประสงค์จากเส้นใยผักตบชวา" ของ โรงเรียนโนนสมบรูณ์วิทยา ที่ดัดแปลงนำผักตบชวามาทำเป็นแผ่นฝาที่สามารถเป็นฉนวนกันความร้อนและสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย ไอเดียดีๆแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนและนำไปต่อยอดอย่างมากเลยทีเดียว