• VIEW
    • 2394
  • สมรภูมิไอเดีย ช่วง(เชน)ธนา ตอน หมวกกุยเล๊ย

  • วันออกอากาศ : 05 Apr 2013
  • VIEW : 2394
  • เชน ธนา พิธีการภาคสนาม ได้พาไปชมของหายาก นั่นคือ "หมวกกุยเล๊ย" ที่ตำบลปากน้้ำ ฉะเชิงเทรา เป็นงานหัตกรรมที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งใช้วัตถุดิบรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นหมวกได้อย่างสวยงามตามหมวกทรงจีนที่ถูกถ่ายทอดการทำ มาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วย