• VIEW
    • 1768
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "เครื่องจดจำ"

  • วันออกอากาศ : 26 Apr 2013
  • VIEW : 1768
  • เชน ธนา พิธีกรภาคสนาม  ได้พาไปพบสิ่งประดิษฐ์ดีๆ ที่มีชื่อว่า  "เครื่องจดจำ"  ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประดิษฐ์เครื่องจดจำนี้ไว้บันทึกสำหรับคนตาบอด ด้วยวิธีใช้ที่ง่าย และราคาที่ถูกที่คนไทยสามารถซื้อได้ นับเป็นไอเดียดีๆที่ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย