• VIEW
    • 2372
  • อาวุธไอเดีย ตอน "DIY คนดัง กรอบรูปตัวหนังสือฉาบปูน" (2 พ.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 02 May 2013
  • VIEW : 2372
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "DIY คนดัง กรอบรูปตัวหนังสือฉาบปูน" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก ดร.สิงห์ อินทรชูโต การสร้างสรรค์งานศิลปะจากของเหลือใช้ สำหรับประดับตกแต่งบ้าน เป็นไอเดียที่เหมาะสำหรับสร้างสรรค์งานศิลป์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้งานได้จริง