• VIEW
    • 1405
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "แท็กซี่ผู้สูงอายุและผู้พิการ"

  • วันออกอากาศ : 10 May 2013
  • VIEW : 1405
  • เชน ธนา พิธีกรภาคสนาม ได้พาไปพบไอเดียดีๆนั่นคือ แท็กซี่ผู้พิการและผู้สูงอายุ กับเจ้าของไอเดีย คุณธราธิป ทองสาธิ กทม. ที่ได้คิดไอเดียแท็กซี่รับส่งผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยลักษณะที่พิเศษสำหรับผู้พิการที่นั่งวิลแชร์ อำนวยความสะดวกด้วยลิฟต์ไฮโดลิคที่ง่ายต่อการขึ้นรถของผู้พิการเป็นอย่างมาก นับเป็นไอเดียที่ดีต่อสังคมเลยทีเดียว