• VIEW
    • 1943
  • สมรภูมิไอเดีย ช่วง(เชน)ธนา ตอน "ธนาคารขยะออมทรัพย์"

  • วันออกอากาศ : 21 Jun 2013
  • VIEW : 1943
  • รายการสมรภูมิวันนี้ เชน ธนา พิธีกรภาคสนาม นำไปพบกับ ธนาคารขยะออมทรัพย์ ของ คุณฉัตรศนัน มาสว่างไพโรจน์ แฟรต 8 ชั้น ดินแดง กทม. ไอเดียการลดโลกร้อนที่นำขยะรีไซเคิลมาคัดแยก และนำมาฝากที่ธนาคารขยะออมทรัพย์ เป็นการสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ และการออมทรัพย์ได้อย่างดี เป็นไอเดียที่เพิ่มมูลค่าของขยะให้แก่คนในชุมชน