• VIEW
    • 3846
  • สมรภูมิไอเดีย นักประดิษฐ์ 3R Hobbyhome (29ก.ค.59)

  • วันออกอากาศ : 05 Aug 2016
  • VIEW : 3846
  • Hobbyhome แหล่งเรียนรู้ที่ให้เด็กๆได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ได้ด้วยตัวเอง โดยมีอาจารย์เกษม สิริภัทรคุณ อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี ด้วยหลักการ 3R ไว้สอนเด็ก ประกอบด้วย Reduce Reuse Recycle 
     
    สำหรับ Hobbyhome จะเปิดรับเด็กๆที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยครอสอิเล็กทรอนิกส์ การนำเอาความชอบของเด็กในการสอนแทนที่จะเอาหลักวิชาการความรู้ช่วยให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนรู้และสนุกสนานกับงานที่ทำ มีแบบฝึกและสื่อในการสอนเข้าถึงการเรียนรู้ให้เกิดความชัดเจนเห็นได้ สัมผัสได้และทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่เกิดอันตราย เป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์หรือมโนทัศน์ได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สำคัญช่วยให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและสนุกกับงาน สามารถให้เด็กได้ซึมซับนำไปใช้ประโยชน์ได้กับชีวิตประจำวัน อาทิ การต่อแผงวงจรไฟฟ้า แผงแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ ไฟ LED ได้อีกด้วย