• VIEW
    • 8698
  • อาวุธไอเดีย กลเม็ดเคล็ดไม่ลับ ส้อมช่วยระบายความร้อนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

  • วันออกอากาศ : 17 Apr 2016
  • VIEW : 8698
  • เชื่อไหมว่า... ส้อมสามารถช่วยระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้

     

    วิธีง่ายๆ เพียงแค่ใช่ส้อมธรรมดาที่เราใช้ทานอาหาร ใช้ส้อม 2 คัน นำมาวางรองไว้บริเวณใต้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้มีระยะห่างกันพอประมาณ เพื่อให้โน้ตบุ๊คตั้งได้ ด้วยลักษณะของส้อมที่ความโค้งงอ ช่วยยกระดับฐานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้ห่างจากพื้นที่วาง ช่วยระบายความร้อนจากเครื่องออกมาได้ดียิ่งขึ้น เเละยังช่วยยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นานยิ่งขึ้น