• VIEW
    • 2765
  • รายการสมรภูมิไอเดีย "เครื่องเตือนน้ำล้น"

  • วันออกอากาศ : 25 Oct 2013
  • VIEW : 2765
  • เครื่องเตือนน้ำล้น ผลงานการประดิษฐ์ของ คุณภัทรพงศ์ สุวรรณมงคล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ เครื่องเตือนน้ำล้นช่วยแก้ปัญหาการลืมปิดน้ำ เพียงแค่นำอุปกรณ์ไปใว้ี่ที่ภาชนะ เพียงเท่านี้เมื่อเปิดน้ำก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าน้ำจะล้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี