• VIEW
    • 2669
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "บ้านสัตว์ประหลาดสยาม"

  • วันออกอากาศ : 01 Nov 2013
  • VIEW : 2669
  • บ้านสัตว์ประหลาดสยาม ของคุณภูวเดช ภานุสนธิ์ กทม. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหายาก ที่รวบรวมสัตว์น้ำหายากหลากหลายชนิดมาไว้ในที่เดียวกัน