• VIEW
    • 1791
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "แท็กซี่โปรโมชั้น"

  • วันออกอากาศ : 08 Nov 2013
  • VIEW : 1791
  • แท็กซี่โปรโมชั้น ของคุณกิตติชัย อินแสงแวง กทม. ไอเดียการจัดโปรโมชั่นสำหรับการขึ้นแท็กซี่ ที่มีโปรโมชั่นหลากหลายสำหรับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ส่วนอีกหนึ่งคนคือแท็กซี่แจกของ คุณณรงค์ สายรัตน์ กทม. ที่มีสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสมนาคุณลกค้าฟรี เรียกได้ว่าเป็นแท็กซี่ใจดีที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง