• VIEW
  • 7411
 • สมรภูมิไอเดีย BC02 เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติก (2 ต.ค.58)

 • วันออกอากาศ : 02 Oct 2015
 • VIEW : 7411
 •  
  สมรภูมิไอเดีย วันศุกร์นี้ หนุ่มเชน ธนา พิธีกรภาคสนามจะพาขึ้นเหนือ บุกถึง จ.ลำปาง เพราะนี่ที่มีน้องๆที่ได้ประดิษฐ์ "เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติก" ไอเดียจากน้องๆ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จ.ลำปาง ที่เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยเฉพาะจำนวนขยะที่เพิ่มขึ้น และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงไป รวมไปถึงยังย่อยสลายได้ยาก
   
   
   
   
  จึงมีความคิดที่จะนำขวดพลาสติกที่เป็นขยะย่อยสลายยาก มาจึงได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อนําเส้นพลาสติกที่ได้ไปทํางานหัตถกรรม จักรสาน และสามารถใช้ทดแทนเชือกได้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
   
   
   
  ร่วมโหวตทายผลว่าทีมนี้เป็นผู้ชนะ พิมพ์ BC 02 แล้วส่งมาที่ 4838483 ผู้ที่ทายผลได้ถูกต้อง จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโทรศัพท์ iPhone 6 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง (โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธ.ค.2558)