• VIEW
    • 1991
  • อาวุธไอเดีย ตอน "DIY คนดัง กรอบไม้แขวนของอเนกประสงค์" (1 ส.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 01 Aug 2013
  • VIEW : 1991
  • รายการอาวุธไอเดีย ตอน "DIY คนดัง กรอบไม้แขวนของเอนกประสงค์" ขอนำเสนอแนวคิดสุดสร้างสรรค์ของ หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์ ไอเดียการนำสิ่งของใกล้ตัวอย่างบานพับกับตะแกรง มาดัดแปลงเป็นกรอบไม้แขวนที่เต็มไปด้วยไอเดียที่สร้างสรรค์ เหมาะกับคนที่ชอบดัดแปลงของใช้ใกล้ตัว ให้มีการใช้งานที่หลากหลาย