• VIEW
    • 5243
  • อาวุธไอเดีย กลเม็ดเคล็ดไม่ลับ หมวกคลุมผมป้องกันการเลอะ

  • วันออกอากาศ : 08 Jul 2015
  • VIEW : 5243
  • อาวุธไอเดีย กลเม็ดเคล็ดไม่ลับ วันนี้ขอเสนอ "หมวกคลุมผมป้องกันการเลอะ" จากปัญหาการเก็บรองเท้าใส่กระเป๋าเดินทางที่ผ่านการใช้งาน อาาจะเลอะเทอะสกปรกเละเทะว่าจะไปโดนเสื้อผ้าหรือของอื่นๆในประเป๋า โดยการนำของเหลือใช้ใกล้ตัวอย่างหมวกคลุมผมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาห่อหุ้มของใช้อย่างรองเท้า ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะ รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบ  เนื่องจากหมวกคลุมผสจะมีความเหนียวกว่าถุงพลาสติกทั่วไป เท่านี้ก็จะสามารถเก็บใส่กระเป๋าเดินทางอย่างไร้กังวลได้แล้วจ้า