• VIEW
    • 5655
  • สมรภูมิไอเดีย เคสคอมพิวเตอร์จากยางรถยนต์ (12 มิ.ย. 58)

  • วันออกอากาศ : 12 Jun 2015
  • VIEW : 5655
  • รายการสมรภูมิไอเดีย สัปดาห์นี้  จะพาไปพบกับไอเดียสุดเก๋ เคสคอมพิวเตอร์จากยางรถยนต์ จาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.สมุทรปราการ  ซึ่งน้องๆ ได้นำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว  นำมารีไซเคิลเป็นของใช้ในบ้านได้อย่างน่าทึ่ง เป็นสิ่งประดิษฐิ์ DIY ที่นำยางรถยนต์เหลือใช้มาประยุกต์เป็นเคส CPU สุดล้ำ