• VIEW
    • 2497
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน โคมไฟหลอดแก้ว

  • วันออกอากาศ : 06 Feb 2015
  • VIEW : 2497
  • ช่วงไอเดียทั่วไทย หนุ่มเชน ธนา จะพาไปเยี่ยมชมการทำโคมไฟหลอดแก้ว ไอเดียจากคุณลุงผู้เกษียณอายุราชการจากกองทัพอากาศ ผันตัวเองมาเป็นนักประดิษฐ์สร้างสรรค์โคมไฟแปลกตา แถมยังเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย