นวัตกรรมใหม่ แผงป้องกันแสงแดดเปิด-ปิดอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงานภายในตึก

  • VIEW :
  • 1112
 •           ตึกแฝด 2 ตึกในเมืองอาบูดาบีแห่งนี้ได้นำเอาองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของอาราบิคโบราณมาสร้างเป็นนวัตกรรมช่วยปกป้องแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในตัวตึก โดย 2 ตึกนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยอุปกรณ์ที่มีรูปทรงเรขาคณิตสามเหลี่ยมที่จะช่วยปิดแสงแดดได้อัตโนมัติ
   
   
             แผงป้องกันแสดงแดดนี้ออกแบบโดย Aedas Architects ที่ต่อยอดมาจาก Masharabiya ซึ่งเป็นภูมิปัญญาหน้าต่างป้องกันแสงแดดของชาวอาหรับ ที่ช่วยป้องกันแสงแดด รวมไปถึงการบังแสงแดดไม่ให้สะท้อนเข้าตา 
   
             แผงป้องกันแสงแดดบนตัวตึกนี้ เปิด-ปิด ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ด้วยความสูงของตัวตึกที่สูงถึง 145 เมตร ให้สามารถติดตั้งแผงให้ครอบคลุมทั้งกระจกเสร็จในปี 2012 แผงนี้ช่วยลดความร้อนจากแสดงแดดที่สะท้อนเข้าตัวตึกได้ถึง 50% และยังช่วยประหยัดค่าเครื่องปรับอากาศภายในตึกอีกด้วย 
   
   
   
   
   
   
   
  ภาพจาก   aedas.com