• VIEW
    • 1908
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ประกอบการทําขนมหวานไทยในครัวเรือน (เสน่หา)

  • วันออกอากาศ : 21 Nov 2014
  • VIEW : 1908
  • สมรภูมิไอเดีย ปี 9 ขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์จากโครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ประกอบการทําขนมหวานไทยในครัวเรือน (เสน่หา)" ไอเดียจากเหล่านิสิต มศว ที่นำอุปกรณ์ทำขนมไทยได้หลากหลายชนิดมาสาธิตให้ชม ทั้งขนมฝอยทอง ทองหยอด ทองหยิบ อีกอีกหลากหลายชนิด