• VIEW
    • 1279
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน เครื่องหยดนํ้ายาซักผ้าบวกนํ้ายาปรับผ้านุ่มทูอินวัน V.2

  • วันออกอากาศ : 31 Oct 2014
  • VIEW : 1279
  • สมรภูมิไอเดีย ปี 9 ขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า "เครื่องหยดนํ้ายาซักผ้าบวกนํ้ายาปรับผ้านุ่มทูอินวัน V.2" ผลงานที่ขอกลับมาแก้ตัวอย่างเครื่องหยอดน้ำยาซักบวกปรับผ้านุ่ม ทูอินวัน ของคุณมานพ รุ่งสว่าง ที่กลับมาพร้อมความมั่นใจว่ากูรูทั้งสามท่านจะซื้อแน่ๆ