• VIEW
    • 842
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน อุปกรณ์ตรวจเช็คการใช้งานของแบตเตอรี่

  • วันออกอากาศ : 31 Oct 2014
  • VIEW : 842
  • สมรภูมิไอเดีย ปี 9 ขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า "อุปกรณ์ตรวจเช็คการใช้งานของแบตเตอรี่" จาก วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่ ปัญหาเรื่องยุ่งยากการเช็คแบตเตอรี่รถยนต์แบบเดิมๆ ด้วยอุปกรณ์ตรวจเช็คการใช้งานของแบตเตอรี่ ให้ทำอุปกรณ์มาแตะที่ขั้วเช็ค กับขั้วแบตเตอรี่ จะมีไฟสัญญาณ 3 สี ไฟสีเขียวแปลว่าสมบูรณ์ สีเหลืองแบตเริ่มมีกำลังอ่อน และสีแดงกำลังไฟไม่พอ ในการสตาร์ทรถนั่นเอง