• VIEW
    • 1497
  • อาวุธไอเดีย ตอน นวัตกรรมเครื่องกันหนาวผ้าไทย Hi-tech

  • วันออกอากาศ : 13 Oct 2014
  • VIEW : 1497
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "นวัตกรรมเครื่องกันหนาวผ้าไทย Hi-tech " ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร การออกแบบลายและย้อมสีผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติ แต่มีความคงทนเมื่อนำมาตัดเย็บแล้ว ยังเพิ่มคุณสมบัติให้กับผ้าฝ้ายไทยด้วยแผ่นให้ความร้อนแบบพกพา ที่สามารถกระจายความร้อนได้ทั่วตัว ทำให้ผ้าเมืองร้อนอย่างผ้าฝ้าย สามารถกันหนาวได้อีกด้วย