• VIEW
    • 2229
  • อาวุธไอเดีย ตอน Mr.&Mrs.Lee

  • วันออกอากาศ : 24 Sep 2014
  • VIEW : 2229
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "Mr.&Mrs.Lee" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก QUALY ตะเกียบแบบพกพาที่สามารถถอดประกอบได้ มีขนาดเล็กกระทัดรัด เมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถถอดออกมาประกอบใหม่เพื่อเก็บตะเกียบที่ใช้งานแล้วไม่ให้เลอะกระเป๋า ใช้งานสะดวก ไม่ต้องใช้ตะเกียบแล้วทิ้งให้เป็นขยะอีกต่อไป