• VIEW
    • 1727
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน อุปกรณ์ช่วยตรวจข้อสอบแบบปรนัย V.2

  • วันออกอากาศ : 12 Sep 2014
  • VIEW : 1727
  • สมรภูมิไอเดีย ปี 9 ขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า "อุปกรณ์ช่วยตรวจข้อสอบแบบปรนัย V.2" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ไอเดียนี้มีกลไกอยู่ที่ปลายปากกาในการตรวจข้อสอบ ปากกาจะบันทึกข้อสอบที่ตรวจไว้ หากตรวจเกินหรือผิดก็สามารถแก้ไขผลได้ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาอีกด้วย