• VIEW
    • 1899
  • อาวุธไอเดีย ตอน "Silicone Electric Candle" (25 ก.ย. 56)

  • วันออกอากาศ : 25 Sep 2013
  • VIEW : 1899
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "Silicone Electric Candle" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก คุณชวิภา พงษ์ธนโชติ เป็นการนำชิ้นส่วนสิริโคนจากอะไหล่รถยนต์ นำมาต่อยอดเป็นเทียนโดยไม่ต้องจุดไฟ ซึ่งสิริโคนนั้นสามารถนำมาป้องกันหลอดไฟ และสามารถเปลี่ยนสีของหลอดไฟให้สวยงามน่าใช้เหมาะแก่การใช้งานที่หลากหลายขึ้น