• VIEW
    • 1959
  • อาวุธไอเดีย ตอน ตะเเกรงอเนกประสงค์ อีเด้

  • วันออกอากาศ : 27 Aug 2014
  • VIEW : 1959
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ตะเเกรงอเนกประสงค์ อีเด้" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก คุณรัฐพล อนุชิตานุกุล ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายอย่าง เป็นทั้งกระชอนและชามบรรจุอาหารในเวลาเดียวกัน วิธีการใช้งานจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามกันเลย