• VIEW
    • 6051
  • อาวุธไอเดีย ตอน เครื่องทำความเย็นในรถที่จอดกลางเเดดจากพลังงานเเสงอาทิตย์

  • วันออกอากาศ : 17 Jul 2014
  • VIEW : 6051
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "เครื่องทำความเย็นในรถที่จอดกลางเเดดจากพลังงานเเสงอาทิตย์"  ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร เมื่อรถที่จอดกลางแดด จะมีความร้อนภายในสูงมาก จึงได้คิดค้นเครื่องทำความเย็นจากแผงโซล่าเซลล์ เมื่อเปิดสวิตช์ก็จะทำให้เครื่องทำงาน ช่วยอุณหภูมิภายในรถเย็นขึ้น