• VIEW
    • 1830
  • อาวุธไอเดีย ตอน "Eco Joy" (3 ต.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 03 Oct 2013
  • VIEW : 1830
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "Eco Joy" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก คุณฉัตรไชย บุญฤดี ไอเดียการนำจอยเกมส์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาดัดแปลงติดหลอดไฟ LED กลายเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะขนาดเล็ก ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย