• VIEW
    • 3386
  • อาวุธไอเดีย ตอน หนังสือผ้า KIDS คิด

  • วันออกอากาศ : 23 Jul 2014
  • VIEW : 3386
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "หนังสือผ้า KIDS คิด" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท ที่สร้างสรรค์สื่อการสอนสีสันสดใส เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี และเด็กออทิสติก ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กๆ