• VIEW
    • 1747
  • อาวุธไอเดีย ตอน "Foot Stool" (9 ต.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 09 Oct 2013
  • VIEW : 1747
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "Foot Stool" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก คุณณัฐนันท์ ยงวัฒนเศรษฐ์ ที่ได้แรงบันดาลใจจาการแก้ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้เกิดไอเดียการสร้างสรรค์ที่นั่งให้มีพื้นที่ใต้ที่นั่งไว้สำหรับทิ้งขยะ หรือจะเป็นพื้นที่ไว้เก็บสิ่งของก็สามารถทำได้