• VIEW
    • 3106
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน คนไทยไม่ไร้ไอเดีย แมลง 2/3

  • วันออกอากาศ : 21 Jan 2011
  • VIEW : 3106
  • ความคิดเล็กๆ จากน้องๆ ตัวจิ๋ว ... ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา อย่างสิงประดิษฐ์ชิ้นนี้  “เครื่องดักแมลงจากแผ่นซีดี” 
    ซึ่งวัสดุก็หาได้ง่ายแสนง่าย นั้นก็คือแผ่นซีดีเหลือใช้ นำมาประยุกต์กับหลักการหักเหของแสง เพียงแค่นี้ แมลงก็หลง งง พุ่งชนซีดี ตกสู่ถังเก็บแมลง เพื่อนำไปกำจัดต่อไป !!!