• VIEW
    • 3959
  • อาวุธไอเดีย ตอน "หนังสือ Pop Up สำนวนไทย" (30 ม.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 30 Jan 2013
  • VIEW : 3959
  • อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ หนังสือ Pop Up สำนวนไทย จากแนวคิดเรียนรู้จากเริ่มเล่น เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหนังสือ Pop Up สำนวนไทย ที่นำเกมมาประกอบ ช่วยให้จดจำสำนวนไทยได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เด็กไทยได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานฝึกทักษะในเวลาเดียวกัน