• VIEW
    • 1751
  • อาวุธไอเดีย ตอน "เสื้อจิ๋วใส่ทิชชู่และมือถือ" (23 ม.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 23 Jan 2013
  • VIEW : 1751
  • อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ เสื้อจิ๋วใส่ทิชชู่และมือถือ ไอเดียโอท็อปจากวิสาหกิจชุมชนมนตรีพัฒนา จ.ราชบุรี  โดยการนำผ้าขาวม้า ผ้าทอพื้นเมืองของราชบุรีมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในรูปแบบของเสื้อจิ๋ว กระโปรงจิ๋ง กางเกงจิ๋ว