• VIEW
    • 2799
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "สวนครัวยุคใหม่"

  • วันออกอากาศ : 20 Jun 2014
  • VIEW : 2799
  • วันนี้พิธีกรภาคสนาม พี่เชน ธนา จะพาไปตะลุย "สวนครัวยุคใหม่" ปลูกผัก เลี้ยงปลา ที่โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ มีข้อดีทั้งประหยัดและปลอดภัยจากสารเคมี