• VIEW
    • 4161
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "สวนครัวยุคใหม่"

  • วันออกอากาศ : 20 Jun 2014
  • VIEW : 4161
  • วันนี้พิธีกรภาคสนาม พี่เชน ธนา จะพาไปตะลุย "สวนครัวยุคใหม่" ปลูกผัก เลี้ยงปลา ที่โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ มีข้อดีทั้งประหยัดและปลอดภัยจากสารเคมี