• VIEW
    • 4317
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "สวนผักคนเมือง"

  • วันออกอากาศ : 13 Jun 2014
  • VIEW : 4317
  • วันนี้พี่เชน ธนา จะพาไปชม "สวนผักคนเมือง" ไอเดียเกษตรโดยคนเมือง เพื่อคนเมืองโดยเฉพาะกับเจ้าชายผักที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาลาดพร้าว 71 (บ้านเจ้าชายผัก) ของคุณนคร ลิมปคุปตถาวร หรือปริ๊นซ์