• VIEW
    • 1339
  • อาวุธไอเดีย ตอน "ตุ๊กตาหมอนบัฟฟอโล่" (24 ต.ค. 56)

  • วันออกอากาศ : 24 Oct 2013
  • VIEW : 1339
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ตุ๊กตาหมอนบัฟฟอโล่" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก ก็ฝ้าย การสร้างสรรค์ตุ๊กตาบัฟฟอโล่ ที่นำมูลของควายมาย้อมสีผ้าฝ้าย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การย้อมสีด้วยมูลควาย